શૈક્ષણિક વેબસાઈટ અને બ્લોગ


શૈક્ષણિક વેબ સાઈટ અને બ્લોગ

શૈક્ષણિક વેબસાઈટ અને બ્લોગ ની યાદી
 1. અક્ષરનાદ પર બાળ સાહિત્ય
 2. નવાનદીસર પ્રાથમિક શાળા ગુજરાત રાજ્ય પંચમહાલ જિલ્લા ગોધરાના તાલુકાની “મસ્તી કી પાઠશાલા” નવાનદીસર પ્રાથમિક શાળાનો બ્‍લોગ. 
 3. પ્રાથમિક શાળા- સરસ્વતીનગર-આમરોલ, તા.આંકલાવ, જી.આણંદ
 4. શાળા ઉપયોગી પત્રકો માટેનો બ્લોગ
 5. તમારી શાળાનો રીપોર્ટ જોવા માટેની સાઈટ
 6. વેબ દુનિયા કાવ્ય | વાર્તા | નોલેજ | અમરચિત્રકથા | બાળકોના જોક્સ
 7. બાળ સાહિત્‍ય
 8. વિકિપીડિયા ગુજરાતીમાં
 9. બાળગીતો
 10. mp3 બાળવાર્તા ટહુકો પર
 11. હોબીવિશ્વ
 12. દૃષ્ટિભ્રમ, Illusions
 13. જાદવ નરેન્દ્રકુમારનો બ્લોગ
 14. સાયબર સફર જાણો વેબની દુનિયા
 15.   


    

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

કેમેરાની નજરે.

એસ.એસ.એ.એમ. ટીમ બી.આર.સી., સી.આર.સી. કડાણા